Grondwerk

Bouwen en verbouwen vraagt om een terrein wat voorbereid is. Naast het slopen van bestaande bebouwing, moet ook het grondwerk worden gedaan. Joosten Ede beschikt over een modern wagen- en machinepark waarmee alle voorkomende grondwerkzaamheden (ook riolering en infiltratie) kunnen worden uitgevoerd.

Joosten Ede - Grondwerk

Wij bereiden voor...

Joosten Ede is al jaren actief in het uitvoeren van grondverzet en grondwerk voor aannemingsbedrijven en projectontwikkelaars. Van de start van een bouwproject tot na de oplevering, verzorgen we alle voorkomende grondwerkzaamheden. Wanneer nodig voeren we direct ook het sloopwerk en/of grondrecycling uit. Ook de aanleg van riolering en infiltratie systemen voor HWA, voeren we uit. Bovendien leveren we zand, grond, menggranulaat en grind uit eigen voorraad. Aan ieder project wordt een ervaren uitvoerder aangewezen die veel ervaring heeft om een project binnen de gestelde voorwaarden af te ronden. Naast het bouwrijp maken voor bouwprojecten zijn we ook actief bij wegenbouw-  en landschapsinrichting projecten.

Ons materieel

We beschikken over een royaal machinepark met een aantal rupskranen van 1,5 tot 28 ton. Voor alle machines beschikken we over de benodigde uitrustingstukken (zoals sorteergrijpers, sloophamers en puinbrekers), zodat we ieder project in eigen beheer kunnen uitvoeren. Daarnaast transporteren we zowel materieel als grond- en afvalstoffen met onze eigen vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Door gebruik te maken van afzetbare containers kunnen we de ritten efficiënt plannen. Hiermee kunnen we niet alleen besparen, maar beperken we tevens de uitstoot van het wagenpark. Uiteraard maken we indien nodig ook gebruik van machines van derden als dit voor de uitvoering van een project nodig is. We werken met vaste relaties om de kwaliteit en de continuïteit van het werk te garanderen.

 

Heeft u een perceel of project waar grondwerk moet gebeuren? Neem dan contact met ons op.

Grondwerk Joosten Ede

Direct contact