Grondrecycling

Goede grond is kostbaar en vraagt daarom om aandacht. Bij ieder project waar we grond afvoeren, inspecteren we de kwaliteit. Wanneer de grond niet voldoet om als goede grond hergebruikt te worden, recyclen we de grond. Bodemvreemde stoffen eruit en het goede behouden voor nieuwe projecten.

Grondrecycling Joosten Ede

Grond verbeteren

In de afgelopen eeuwen is er veel veranderd in hoe de mens met de aarde om is gegaan. Er zijn allerlei stoffen in de aardbodem verdwenen die we nu weer tegen kunnen komen. Goede grond is iets wat altijd nodig is, dus kiest Joosten Ede vaak voor het recyclen van de grond. Dit betekent dat we na inspectie beoordelen of de grond gezeefd kan worden. Wanneer dat voldoende is om de grond weer goed te krijgen, wordt de grond weer schoon door het zeefproces. Deze grond kunnen we dan weer toepassen op één van onze projecten of via de handel verkopen aan een ander die grond nodig heeft. Verontreinigde grond wordt volgens de geldende normen afgevoerd.

Joosten Ede - Grondrecycling

Omgaan met vervuilde grondstoffen

Wanneer grond schadelijke stoffen bevat, dan moet de bodem vaak worden gesaneerd. We werken hierin samen met gecertificeerde bedrijven om de grond weer schoon te krijgen. Het residu laten we afvoeren via de juiste kanalen om te voorkomen dat grond vervuild blijft. Het mooie van deze werkwijze is dat we samen met onze collega bedrijven de aarde steeds een stukje schoner maken. Een project heeft niet veel impact, maar alle projecten bij elkaar maken een groot verschil in bodemkwaliteit.

 

Heeft u twijfels over de kwaliteit van uw grond of zitten er bodemvreemde stoffen in? Neem dan contact met ons op.

Joosten Ede Grondrecycling

Direct contact