Diensten overzicht

Joosten Ede is voor aannemingsbedrijven de partner voor sloop- en grondwerk. We zijn gespecialiseerd in het bouwrijp maken van nieuwe percelen, maar ook van percelen waar de bestaande bebouwing plaats moet maken. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten.

Zand- en grindhandel

Vrijwel ieder project, van groot tot klein, heeft grondstoffen nodig. We leveren daarom diverse soorten zand, grind en grond op locatie. Uiteraard kunnen we dit combineren met het uitvoeren van sloop- en grondwerk.

Sloopwerk

Voordat u gaat bouwen moet er eerst ruimte worden gemaakt. Wanneer er bestaande panden moeten worden geruimd, verzorgen wij het complete sloopwerk, inclusief afvoeren en het recyclen van de grond.

Grondwerk

Bouwen begint met de voorbereiding, verkeerde grond moet worden afgevoerd, fundaties uitgegraven en grond verbeterd. Joosten Ede verzorgt het complete grondwerk voor bouw- en infraprojecten.

Egalisatieservice

Ter voorbereiding van straatwerk of de aanleg van een tuin of gazon, is het nodig om de aanwezige grond of zandbaan te egaliseren. Joosten Ede biedt een egalisatieservice aan, waarmee we uw terrein egaliseren.

Grondrecycling

Wanneer er grond vrijkomt bij het afgraven is deze vaak verontreinigd met andere materialen. Door de grond te recyclen, zijn we in staat om deze opnieuw te kunnen inzetten voor nieuwe projecten.

Transport

Ons eigen materieel en de materialen moeten worden vervoerd. We beschikken over een eigen wagenpark waarmee we het transport uitvoeren. Daarnaast transporteren we losse stort vrachten en machines voor derden.

Direct contact