We leggen de basis

Van uw bouwproject

Onze diensten

Wilt u meer weten over onze diensten en wat wij voor uw project kunnen doen? Neem dan contact met ons op.

Wij slopen voor u...

Voordat u gaat bouwen moet er eerst ruimte worden
gemaakt. Wanneer er bestaande panden moeten worden geruimd, verzorgen wij het complete sloopwerk,
inclusief afvoeren en het recyclen van puin en grond.

Wij bereiden voor...

Bouwen begint met de voorbereiding van het perceel. Verkeerde grond moet worden afgevoerd, fundaties uitgegraven en grond verbeterd. Joosten Ede verzorgt het complete grondwerk voor bouw- en infraprojecten. Inclusief het aanleggen van riolering en infiltratie.

Joosten Ede Grondwerk

Wij egaliseren...

Ter voorbereiding van straatwerk of de aanleg van een tuin of gazon, is het nodig om de aanwezige grond of zandbaan te egaliseren. Joosten Ede biedt een egalisatieservice aan, waarmee we op basis van lasermetingen uw terrein egaliseren:

Wij zijn Joosten Ede...

Jarenlange ervaring in grond- en sloopwerk heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Professionals die gaan voor de voorbereiding en afwerking van ieder bouw- en infra project. 

Om onze dienstverlening compleet en duurzamer te maken, richten we ons ook op grondrecycling en egalisatie.

Voor zowel particuliere als zakelijke projecten leveren we zand, grind en granulaat.